آگهی مناقصه عمومی اقلام بسته بندی - نوبت دوم

اخبار 1401/05/08

 آگهی مناقصه عمومی اقلام بسته بندی ( نوبت دوم )

 

شرکت به تام روانکار ( سهامی خاص ) تولید کننده روانکار های خودرویی , صنعتی  و گریس, در نظر دارد ظروف 20 لیتری به همراه درب  مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی تامین نماید, لذا از واجدین شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

زمان و مکان دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات : از تاریخ 08 /05/1401 لغایت 22/05/1401 از ساعت 8 الی 14 , تهران خیابان ولیعصر بالاتر از ظفر نبش کوچه ناصری برج کیان طبقه نهم شرکت به تام روانکار ,   واحد دبیر خانه .