حضور بهتام روانکار در میان شرکتهای برتر ایران

اخبار 1401/11/04

در بیست و پنجمین دوره رتبه بندی شرکتهای برتر ایران شرکت بهتام روانکار در رتبه 233 قرار گرفت.

در این همایش ‌که روز دوشنبه سوم بهمن ماه در مرکز همایش های بین المللی و به همت سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید، شرکت بهتام روانکار بر اساس اطلاعات مالی سال ۱۴۰۰ با ارتقا 62 رتبه ای در میان سیصد شرکت برتر ایران قرار گرفت و حائز رتبه 233 شد.

شایان ذکر است رتبه بندی شرکتهای برتر ایران، IMI 100, معتبرترین سیستم رتبه دهی شرکتها در ایران است که هر ساله توسط سازمان مدیریت صنعتی و بر اساس اطلاعات شفاف و حسابرسی شده شرکتهای برتر کشور انجام می شود.