روز جهانی کار و کارگر

اخبار 1402/02/11
تبریک روز جهانی کار و کارگر
 
دست‌هایت که از آتش در امانند پر برکت باد.
بی شک ماندگاری، پیشرفت و عزت شرکت بهتام روانکار به تلاش و زحمت همکاران و کارگران شریف آن گره خورده است.
روز کارگر بر تلاشگران عرصه کار و تولید مبارک
 
مهدی رفیعی
 مدیرعامل بهتام روانکار