گواهینامه‌ها

۱۵ تير ۱۴۰۰

گواهینامه‌های شرکت

  • دارنده گواهينامه استاندارد ملي ايران در زمينه توليد انواع روغن موتور، دنده، ضديخ و گريس
  • دارنده گواهينامه سيستم مديريت كيفيت  ISO 9001 : 2008
  • دارنده گواهينامه سيستم مديريت محيط زيست  ISO 14001 : 2004
  • دارنده گواهينامه سيستم مديريت ايمني و بهداشت  ISO 45001
  • دارنده گواهينامه سيستم مديريت کيفيت در صنعت خودرو در ايران   ISO /TS 1694: 2009
  • دارنده گواهينامه سيستم مديريت کيفيت خاص ساپکو  SAPCO : SSR2
  • دارنده گواهينامه سيستم مديريت کيفيت خاص ايساکو ISACO : B Grade