سيال انتقال حرارت با پايه معدنی

روغن HEATOSER 6100 در موارد زیر به کار می‌رود.

 • سيستم‌های توليد گرمايش براي محيط های صنعتی و خانگی.
 • سيستم‌های توليد بخار و آب داغ.
 • سيستم‌های تهويه هوا.
 • سيستم‌های کنترل دما در انبارها.
 • گرمايش به وسيله مبدل های حرارتی.
 • گرمايش پوسته های بيرونی اتوکلاوها، راکتورها، کوره ها، خشک کن ها، ماشين های تزريق قالب و ...
 • براي سيستم‌های گرمايشی در کارخانه‌های سيمان، صنايع کاغذ، صنايع چوب و ...
 • مناسب برای استفاده در انواع ادوات (لوله کشی، پمپ ها و ...)

 

مشخصات/عملکرد

ISO 6743/12 class L family QB

DIN 51502 class L

 

نقاط قوت و مزایا:

تهيه شده با روغن پايه خاص که موجب خواص زیر می‌گردد:

 • پايداري حرارتی خوب.
 • نقطه اشتعال بالا.
 • شاخص گرانروی بالا.

مشخصات فنی

 

خصوصیات محصول

 

روش آزمون

 

واحد

 

HEATOSER 1510

 15 oC دانسیته در 
ASTM D4052
Kg/m3
868
40 oC ویسکوزیته در  
ASTM D445
mm2/s
33
100 oC ویسکوزیته در  
ASTM D445
mm2/s 
5.5
نقطه آتش گیری
ISO 2592
oC
250
نقطه اشتعال (رو باز)
ASTM D92
oC
225
نقطه ریزش
ASTM D97
oC
12
باقیمانده کربن
ISO 6615
Weight %
0.03
محدوده دمای بالک
-
oC
290
محدوده دمای فیلم
-
oC
310