روغن معدنی برای كمپرسورهای هوای دوار و رفت و برگشتی

مجموعه روغن‌های AIRNIS از نوع روغن‌های معدنی و دارای افزودنی می‌باشند که براي روانکاری تمام انواع كمپرسورهای هوای اسکرو و رفت و برگشتی، با عملکرد بالا فرموله شده‌اند. این محصولات در مواردی استفاده می‌شوند که دمای خروجی از 100 درجه سانتی‌گراد تجاوز نکند. برای دماهای بالاتر استفاده از محصولات سینتتیک (AIRNIS SH) توصیه می‌شود. 

AIRNIS 100 در کمپرسورهای رفت و برگشتی استفاده می‌گردد.


مشخصات/عملکرد

DIN 51 506 VD-L

ISO 6743-3 classified DAG & DAB for heavy duty applications

Depending on the viscosity grades, AIRNIS meets the requirements of :

BAUER, CIRRUS, COMPAIR, DRESSER RAND, NEUENHAUSER, SAUER & SOHN, SULZER BURCKHARDT, TANABE

 

نقاط قوت و مزایا:

  • موجب كارايی حداکثری کمپرسور و حداقل کردن هزينه های نگهداری می‌گردد.
  • براي ساخت اين روغن از برش‌های روغنی خاص و مواد افزودنی ضد اكسيداسيون استفاده شده‌است به همين دليل سوپاپ‌ها،‌ نشيمنگاه سوپاپ و لوله‌های خروجی هوای داغ تميز باقی می‌مانند.
  •  خواص روغن موجب جلوگيری از ايجاد کربن، جدا پذيری مناسب روغن از هوا و ميعانات و محافظت عالي از اجزاي دستگاه در مقابل خوردگی و زنگ زدگی می‌گردد.
  • خواص پاک کنندگی مناسب اين روغن موجب حفاطت از فيلترها و افزايش بازدهی آن‌ها در طول دوره سرويس دهی می‌گردد.

مشخصات فنی

 

خصوصیات محصول

 

روش آزمون

 

واحد

 

AIRNIS 100

 15 oC دانسیته در 
ASTM D4052
Kg/m3
889
40 oC ویسکوزیته در  
ASTM D445
mm2/s
100
شاخص گرانروی
ASTM D2270
-
95
نقطه ریزش
ASTM D97
oC
21-
نقطه اشتعال (رو باز)  
ASTM D92
oC
260
Conradson Residue
NF 60116
%
0.11