روغن سينتتيك پلی آلفا الفين برای كمپرسورهای هوای دوار

روغن AIRNIS SH 32 به عنوان روانکار و خنک کننده مخصوص کمپرسورهای اسکرو کاربرد دارد.

روغن‌های AIRNIS SH به دلیل برخورداری از پایه سینتتیک، در مواردی كه دماي خروجي بالاتر از 90 درجه سانتي گراد باشد، يا فشار بالاتر از 10 بار باشد، توصیه می‌گردد.

 

مشخصات/عملکرد

ISO 6743 classified DAJ for heavy duty applications

ISO DP 6521

VDL 51506

 

نقاط قوت و مزایا:

  • ممانعت از توليد كربن.
  • جدا شدن سريع از آب و هوا.
  • محافظت از چرخنده هاي حلزونی در مقابل سايش.
  • کاهش هزینه‌های اجرایی بدلیل:

  - بهينه سازی بازده كمپرسور
  - طولانی کردن دوره زمانی تعويض روغن (اين زمان که معمولا 6000-4000 ساعت استفاده عادی در كمپرسورها می‌باشد، با یررسي و آناليز دوره ای روغن توان افزایش تا 8000 ساعت را دارد)
  - افزایش عمر سرويس فيلترها (به علت خاصيت ضد گرفتگی (Anti-clogging property) بازده فيلتر را تا 8000 ساعت تضمين می كند)

 

مشخصات فنی

 

خصوصیات محصول

 

روش آزمون

 

واحد

 

AIRNIS SH 32

 15 oC دانسیته در 
ASTM D4052
Kg/m3
835
40 oC ویسکوزیته در  
ASTM D445
mm2/s
32
شاخص گرانروی
ASTM D2270
-
136
نقطه اشتعال (رو باز)
ASTM D92
oC
225
نقطه ریزش
ASTM D97
oC
-54