روغن سينتتيك (پلی آلفا الفين) براي جعبه دنده های بسته

 محصول ENOGEAR SH 1000 در روغن كاری دنده های صنعتی بسته، كه تحت سخت ترين شرايط، از جمله بار و دماي بالا کار می کنند، كاربرد دارد. این روغن از حفره دار شدن ميكروسكوپی و ایجاد خراش روي دنده ها (بدلیل شرايط كاري بسيار دشوار) جلوگيری می كند.

موارد استفاده بخصوص در:

  •   چرخ دنده های ساده و مورب
  •  ياتاقان های با بار بالا و كوپلينگ های دنده ای

 

مشخصات/عملکرد

DIN 51517-3  ⇒ group CLP

AISI 224

FLENDER

AGMA 9005 - E02

CINCINNATI MILACRON

USINOR FT 161

DAVID BROWN

MULLER WEINGRATEN

NF-ISO 6743-6 Category CKD

 

نقاط قوت و مزایا:

  • خواص عالی EP که منجر به محافظت عالی از سطوح در برابر بار بالا می‌گردد.
  • دارای شاخص گرانروی بالا، پايداری برشی بسيار عالی و ضريب اصطکاک پايين.
  •  نقطه ريزش بسيار پايين و قابليت كاركرد در دماهای پايين.
  •  پايداری عالی در برابر اكسيداسيون، كاركرد خوب در دماهای بالا و افزايش زمان كاركرد روغن بين 2 تا 4 برابر.
  •  سازگاری با آب بندها و فلزات حاوی مس.
  • ایجاد محافظت بسیار بالا از سطوح در برابر سایش و micropitting و کارکرد مناسب در دماهای بالا و پایین.

 

مشخصات فنی

 

خصوصیات محصول

 

روش آزمون

 

واحد

 

ENOGEAR SH 220

 15 oC دانسیته در 
ISO 3675
Kg/m3
859.7
40 oC ویسکوزیته در  
ASTM D445
mm2/s
220.1
100 oC ویسکوزیته در  
ASTM D445
mm2/s 
26.2
شاخص گرانروی
ASTM D2270
-
152
نقطه اشتعال (رو باز)  
ASTM D92
oC
237
FZG Micropitting
FVA 54 llV
-
+ 10
FZG A/8.3/90
DIN 51 354/2
-
13<
نقطه ریزش
ASTM D97
oC
-45