GENOGAS LA FULLY-SYNTHETIC 40

روغن کاملا سینتتیک با مقدار ناچیزی خاکستر

این محصول GENOGAS LA FULLY-SYNTHETIC 40 در موتورهای گازی با شرایط کاری سخت یا موتورهایی که نیاز به طولانی بودن دوره زمانی تعویض روغن دارند و استفاده از روغن معمولی پاسخگو نیست، استفاده می‌شود. همچنین یکی از کاربردهای این محصول در نیروگاه‌های با یا بدون تولید همزمان، می‌باشد.

 

مشخصات/عملکرد

It meets the rquirements of:

WӒRTSILӒ (220 SG, 25 SG, 28 SG, 34 SG, 32 DF, 50 DF)

WAUKESHA (APG 220 GL)

 

 

نقاط قوت و مزایا:

  • در مقایسه با روغن معدنی GENOGAS LA 40 ، این محصول تمام سنتزی بدلیل داشتن خاکستر کمتر، سبب افزایش قابل توجه در دوره‌‌های زمانی تعویض روغن می‌گردد. لذا منجر به کاهش هزینه‌های عملیاتی و توقف خط می‌گردد.
  • استفاده از این روغن سبب کاهش چشمگیر مصرف روغن شده و منجر به استفاده از حجم کمتری از ترکیب در heat exchanger می‌گردد.

مشخصات فنی

 

خصوصیات محصول

 

روش آزمون

 

واحد

 

GENOGAS LA FULLY-SYNTHETIC 40

گرید
-
-
40
 15 oC دانسیته در 
ASTM D4052
Kg/m3
847
40 oC ویسکوزیته در  
ASTM D445
mm2/s
106
100 oC ویسکوزیته در  
ASTM D445
mm2/s 
14.9
شاخص گرانروی
ASTM D2270
-
145
نقطه اشتعال (رو باز)
ASTM D92
oC
215
نقطه ریزش
ASTM D97
oC
-45
خاکستر سولفاته
ISO 3987
% wt
0.45
TBN
ASTM D2896
mg KOH/g
5.2